A42 logo Advokatska kancelarija osnovana 1990. godine Srpski German English

Krivično pravo

Licima suočenim sa krivičnim gonjenjem, uhapšenim licima, kao i onim protiv kojih je već pokrenut krivični postupak, advokati kancelarije A42 su spremni da u svakom trenutku pruže agresivnu odbranu, od pripreme za davanje iskaza i borbe za puštanje iz pritvora, pa sve do pokretanja postupka po pravnim lekovima.

Finansijski i privredni kriminal

Kada fizička ili pravna lica postanu predmet krivične istrage, povodom redovnog vođenja svog poslovanja, naši klijenti mogu biti sigurni da su advokati kancelarije A42 već imali iskustva sa sličnim slučajevima i da će na najbolji mogući način odgovoriti na njihove potrebe.

Krivična odgovornost pravnih lica

Advokati kancelarije A42 imaju veliko iskustvo u odbrani domaćih i stranih pravnih i odgovornih fizičkih lica od svih vrsta krivičnih optužbi.